Problematiek, opgaven en aanpak

Hieronder volgen stellingen over het inzicht dat uw gemeente heeft in de lokale problematiek en opgaven rondom Kansrijke Start. Daarna volgen stellingen over wat er lokaal al ontwikkeld is voor de doelgroep van het Programma Kansrijke Start.

Samenwerking lokale coalitie

Hieronder volgen stellingen die betrekking hebben op (inzicht in) de wijze waarop de lokale samenwerking op dit moment is georganiseerd en de mate waarin relevante partners daarin zijn betrokken.

Palet aan interventies

Hieronder volgen stellingen over verschillende type interventies.

Lorem

Lorem ipsum intro

Lorem ipsum vraag
Lorem ipsum tooltip

Uitslag Sporen

U ziet nu de uitslag van de vijf sporen. Dit is een momentopname van de wijze waarop u in uw praktijk aan de slag bent met de integrale aanpak volgens de sporen van Gezond in...

Op iedere as staat de gemiddelde score op de vijf stellingen per spoor. Het beeld dat u ziet toont waar het zwaartepunt van uw aanpak ligt. Een hoge score laat zien waar uw aanpak zich sterk in kenmerkt, de lagere waarden tonen aan waar minder aandacht voor is.

Uitslag Pijlers

U ziet nu de uitslag van de acht pijlers, of te wel de succesfactoren van de integrale aanpak gezondheidsachterstanden.

Op iedere as staat de gemiddelde score op de vijf stellingen per pijler. Een hoge score laat zien waar uw aanpak zich sterk in kenmerkt, de lagere waarden tonen aan waar minder aandacht voor is.

Uitslag

De score op de drie onderdelen is hieronder weergegeven in een spinnenweb. Dit is een momentopname van de wijze waarop u in uw praktijk aan de slag bent met de aanpak Kansrijke Start.

In het spinnenweb staat op iedere as de gemiddelde score op de stellingen van de verschillende onderdelen. Een hoge score laat zien waar uw aanpak en samenwerking sterk is, de lagere waarden tonen aan waar minder aandacht voor is. De uitkomst is een vertrekpunt voor nader gesprek met collega’s en betrokken partners over wat versterkt kan worden in de toekomst of waar de focus op zou moeten liggen. De uitslag geeft u ook een startpunt voor het raadplegen van de Menukaart Kansrijke Start.

Meer informatie vindt u via onderstaande links:
Problematiek, opgaven & aanpak:
- Factsheet ‘Perinatale kerncijfers’
- Themadocument Gezonde, Kansrijke Start
- Handreiking doelen stellen
- Het Vizier (van opties tot plan voor monitoring en evaluatie)
- Infosheet Betrekken en bereiken inwoners lage SES

Samenwerking lokale coalitie:
- Checklist basisprincipes lokale coalities VWS
- Themadocument Gezonde, Kansrijke Start

Palet van interventies:
- Menukaart Kansrijke Start

Op zoek naar verdere ondersteuning?
Heeft u vragen over de tool of over de uitkomst of werkt u aan het thema Kansrijke Start in een GIDS-gemeente die meedoet aan de impuls Kansrijke Start vanuit het Rijk? Maak dan gebruik van de ondersteuning van Pharos (stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start) en neem contact op via kansrijkestart@pharos.nl. Op aanvraag komen de adviseurs van Pharos bij u langs in de gemeente om mee te denken bij het opbouwen en/of versterken van een lokale coalitie.